YAZARLARIMIZ

Arş.Gör. Özay ÖZPENÇE
1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitimini Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise 1999 yılında Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır. 1999 yılında Pamukkale Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Özay ÖZPENÇE, 2002 yılında "Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Uygulanabilir Vergi Politikaları" konulu tezi ile İktasat yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü'nde doktora programına devam etmektedir.
YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE BORÇLANMA POLİTİKALARI VE SONUÇLARI